top of page

Trimsalon Josiena

                       

De juiste verzorging is het halve werk.

Privacywet

Privacy wetgeving  ( Algemene verordening gegevensbescherming)Trimsalon Josiena hecht waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken.


Onderstaand geven wij als trimsalon u inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1. Onze contactgegevens:

De gegevens van de trimsalon:

Adres: Nieuwstraat 44

Postcode: 9951 EJ

Woonplaats: Winsum (Groningen)

Tel nummer: 06-22724974

Website: www.trimsalonjosiena.nl

Email: trimsalonjosiena@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/trimsalonjosiena


2. De verwerking van de persoonsgegevens:

Wij slaan bepaalde persoonsgegevens op, omdat wij dit nodig zijn als bedrijf om onze diensten (voor u en uw dier) uit te kunnen voeren.

De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf (eigenaar dier of door derde), met toestemming van deze persoon aan ons verstrekt.

Het gaat om de volgende gegevens:

Gegevens eigenaar:

Uw voorletter

Achternaam

Adres + huisnummer

Woonplaats

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

Email adres

Gegevens dier:

Naam hond, kat, konijn of cavia

Leeftijd van het dier

Ras

Geslacht

Gesteriliseerd of gecastreerd

Kan uw dier met andere dieren

Medische gegevens dier ( zoals bulten, epilepsie, hartproblemen, oorontstekingen etc.)

Deze gegevens (persoonsgegevens en gegevens dier), gebruiken wij als salon voor de volgende doeleinden:

-Om onze diensten te kunnen uitvoeren, u kunt dan denken aan het inplannen van afspraken en om de juiste adviezen te kunnen geven.

-Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van onder anderen de belastingdienst, de landelijke inspectie dienst en omdat wij een erkend leerbedrijf zijn, dienen wij regelmatig te worden gecontroleerd.

-Dierenbescherming

– LID ( landelijke inspectiedienst dierenbescherming)

-Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw dier ( bijvoorbeeld de dierenarts)

Dit doen wij alleen ingevallen van:

Indien uw dier een epileptische aanval krijgt en hier in blijft hangen dan dient het dier zo snel mogelijk door een dierenarts te worden behandeld.

Indien het dier een hartstilstand krijgt in de trimsalon.

Indien het dier om een andere medische noodzakelijke reden in levensgevaar is

Indien het dier door uw toestemming onder narcose dient te worden getrimd in verband met de narcose etc.

Wij geven uw gegevens niet zonder uw toestemming aan de dierenarts indien hier geen noodzakelijke reden voor is.

-Om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen of belangrijke nieuws of ontwikkelingen in het bedrijf

- Incassobureau, politie, verzekeringen etc.


3. De website: www.trimsalonjosiena.nl

Op onze website kunt onder anderen zelf berichten plaatsen, foto’s delen etc. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat u op onze website plaatst. Indien u een bericht heeft geplaatst en u wilt hier een verwijdering voor aanvragen kunt u dit doen door middel van een email te sturen naar trimsalonjosiena@hotmail.com en daar met een schermkopie aan te geven om welk bericht / foto dit betreft. Wij zullen onderzoeken of dit daadwerkelijk van u afkomstig is, indien dit het geval is zullen wij deze verwijderen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gedeelde informatie via onze website. Via internet kan ieder persoon de informatie kopiëren en delen die u zelf openbaar heeft gezet. U bent hier ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor. Het is bij ons op de website niet toegestaan om informatie te kopiëren! Indien u dit probeert komt er een melding dat dit niet is toegestaan, des ondanks deze melding kunnen wij dit niet geheel tegengaan. Indien u denkt dat er informatie is gedeeld vanaf onze website of gekopieerd dient u dit aan ons te melden. Meer informatie hierover vindt u bij punt tien (10).

Op de website van ‘’ Trimsalon Josiena ‘’ bevond zich voorheen een gastenboek. Om gebruik te maken van dit gastenboek wordt onder anderen uw naam en uw email adres gevraagd.

Ook wordt ter bevestiging gevraagd of u de spam-beveiliging wilt overtypen om definitief akkoord te geven voor het plaatsten van uw bericht.

Ook kunt u er voor kiezen om een afbeelding toe te voegen aan uw bericht.

Wij als trimsalon hechten erge waarde aan uw privacy, daarom bij het plaatsen van een gastenboek wordt alleen uw naam zichtbaar (die u zelf heeft ingevuld) en de foto die u heeft geüpload en uiteraard uw bericht die u heeft getypt zichtbaar op de site. 

Het email adres die u in ons gastenboek heeft ingevuld, wordt niet zichtbaar op de site als openbaar bericht, maar is wel voor ons als trimsalon zichtbaar als wij inloggen op de site. Dit email adres zal dus worden opgeslagen bij ons bekende gegevens.

Op het moment dat u een gastenboek bericht plaatst op onze website, gaat u akkoord met het opslaan van uw ingevulde email adres en het zichtbaar op de site vermelde naam en foto.

Op onze nieuwe website wordt geen gastenboek meer geplaatst. U vindt onder het kopje review de geplaatste reviews van klanten van onze vorige website.


-Het foto album

Op onze site www.trimsalonjosiena.nl bevindt zich ook een foto album. Deze foto’s die u hier vindt worden gemaakt in de trimsalon op het moment dat uw dier wordt getrimd.

Indien wij foto’s van uw dier maken voor welk gebruik dan ook, ook voor privé gebruik, wordt hier eerst uitdrukkelijk toestemming voor gevraagd. Indien u in de salon persoonlijk toestemming geeft voor het gebruik van deze foto’s voor de site, worden deze geplaatst op onze website en dus zichtbaar in het openbaar.

Bij deze foto’s worden geen persoonlijke gegevens weergegeven enkel de naam van uw dier wordt hierbij vermeld.

Ook kunt u ten alle tijden de foto’s van uw eigen dier opvragen. Of op verzoek worden deze foto’s verwijderd.


-Kaart en route

Op onze website kunt u een kaart en route beschrijving vinden naar de trimsalon. U vult dan uw eigen postcode in en de computer berekend de beste route naar de salon. Deze postcode gegevens worden niet door de site en door ons opgeslagen.


4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Zowel de persoonsgegevens als de gegevens van uw dier, bewaren wij voor de duur dat u klant bent bij ons. Indien u niet heeft aangegeven geen klant meer van ons te zijn, zullen wij uw gegevens en de gegevens van uw dier nog tot het moment bewaren, waarop niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons zult maken. De gegevens worden in ieder geval na verloop van twee jaar (2 jaar) uit ons klantenbestand verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van tien jaar (10 jaar) bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te voldoen.


5. Beveiliging van persoonsgegevens en het bewaren hiervan

Wij als trimsalon maken gebruik van klantenkaarten, dit zijn papieren kaarten, waarop wij handgeschreven uw persoonlijke gegevens in vullen en de gegevens van uw dier. Daarop vermelden wij de medische achtergrond, bijzonderheden etc.

Deze klanten kaarten worden in een kaartenbak bewaard waar alleen de trimsalon gebruik van maakt. Deze kaartenbak staat achter de balie en is niet toegankelijk voor onbevoegden. De gegevens die worden op geslagen via de website worden op de website bewaard door middel van verschillende wachtwoorden.

Ook de computer waarop deze gegevens worden bewaard, is vergrendeld en alleen toegankelijk voor de eigenaar van de trimsalon. De leerlingen die binnen ons bedrijf worden opgeleid tot honden trimster, maken geen gebruik van deze computer.

Ook beschikt onze computer over de nieuwste virusscanner en de nieuwste updates om het zo veilig mogelijk te maken. 

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed of niet voldoende beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden op genomen met ons als trimsalon via: trimsalonjosiena@hotmail.com of via het telefoonnummer: 06-22724974. Wij als trimsalon zullen deze melding zeer serieus nemen en zo spoedig mogelijk onderzoeken.


6: Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen persoonlijke gegevens en de gegevens van uw dier, uiteraard niet aan derden. En verstrekken deze uitsluitend indien dit medische noodzaak heeft voor uw dier, of om te voldoen aan onze overeenkomst of wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld incassobureaus etc.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor de zorgen dat onze partners eenzelfde privacy beleid hanteren.

-Incasso bureau, rechters, politie, verzekering

Indien u bij ons een trimafspraak heeft staan maar u komt deze niet na of u annuleert de trimafspraak niet vroegtijdig, wordt dit in rekening gebracht voor € 60,00. De regels die wij hiervoor hanteren kunt u vinden in het kopje‘’ algemene voorwaarden’’. Indien u een rekening heeft openstaan om welke reden ook, wordt het factuur per post of bij ons bekend email adres toegestuurd.

Indien deze niet op tijd is voldaan, zal er een éérste herinnering en een tweede herinnering volgen met de daarbij behorende administratieve kosten. Ook indien deze niet voldaan wordt voor het aangegeven uiterlijke betalingstermijn, zal het openstaande factuur worden door gestuurd naar het incassobureau en indien uiterste geval van geen betaling zal er een rechtszaak worden aangespannen.  Deze kosten zijn geheel voor u zelf. Uw gegevens worden dan naar deze instanties doorgestuurd. Deze instanties zijn wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens ook te hanteren via het zelfde privacy beleid. Ook indien de verzekering of politie moet worden ingezet zullen uw gegevens met deze partijen worden gedeeld.


7. Rechten van personen en dieren waarvan wij de gegevens verwerken

Indien wij uw persoonsgegevens en de gegevens van uw dier verwerken heeft u wettelijk gezien het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken (bijvoorbeeld voor het tonen van foto’s in de fotogalerij op onze website) of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in de computer en op papier naar de betreffende personen of andere, door de persoon benoemde organisaties, door te sturen.

Bijvoorbeeld u verhuist naar een andere trimsalon en u wilt uw gegevens van de trimbehandeling door hebben gestuurd naar de nieuwe trimsalon, onder uw toestemming kunnen wij deze gegevens naar de des betreffende salon doorsturen of aan u meegeven.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van gegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar:

trimsalonjosiena@hotmail.com

Dit kan uitsluitend via dit mail adres, en kan niet mondeling in de trimsalon of telefonisch worden opgevraagd. Indien u ons vraagt om deze gegevens, vragen wij ter controle een aantal gegevens die wij alleen als trimsalon kunnen weten van u als klant, om te controleren of u wel de echte eigenaar bent die deze gegevens opvraagt of met het verzoek voor doorsturen. Ook indien bij twijfel zullen wij als trimsalon u naast de controle per mail ook per telefonisch contact of per persoonlijk contact u enkele vragen stellen ter controle.

Wij kunnen bijvoorbeeld vragen naar een kopie van legitimatie bewijs om de gegevens te controleren. Het gaat dan om een kopie van legitimatie met een duidelijk inzicht gelegde gegevens zoals uw pasfoto, het MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort) , paspoort nummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. Wij regeren zo spoedig mogelijk op uw verzoek. Indien wij u een aantal vragen stellen of wij vragen als salon om een kopie legitimatie, maar u weigert deze gegevens te geven, worden er ook geen gegevens door gestuurd. Dit omdat wij anders niet weten of u de juiste eigenaar / persoon bent van deze gegevens.

Ook het kopie van de legitimatie die wordt gestuurd, wordt bewaard op de computer, die met wachtwoorden wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden. Ook uw mail met opvragen en doorsturen van de gegevens zal worden bewaard. Indien u al alle voorwaarden voldoen en wij sturen de gegevens door via de mail wordt ook dit bewijs opgeslagen.


8. Onze Facebook pagina

Op onze Facebookpagina kunt u onder anderen een beoordeling geven, u kunt zelf berichten plaatsen, foto’s delen en plaatsten en reageren op onze berichten. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat u op onze Facebookpagina plaatst. Indien u een bericht heeft geplaatst en u wilt hier een verwijdering voor aanvragen kunt u dit doen door middel van een email te sturen naar trimsalonjosiena@hotmail.com en daar met een schermkopie aan te geven om welk bericht / foto dit betreft. Wij zullen onderzoeken of dit daadwerkelijk van u afkomstig is, indien dit het geval is zullen wij deze verwijderen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gedeelde informatie via onze Facebook pagina. Via internet kan ieder persoon de informatie kopiëren en delen die u zelf openbaar heeft gezet. U bent hier ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor.


9.Overige bijzonderheden en / of gevoelige gegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan zestien jaar (16 jaar). Wij als trimsalon kunnen de leeftijd van het desbetreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan zestien (16 jaar) worden verwerkt.

Indien wij constateren dat er gegevens zijn verwerkt van personen jonger dan zestien jaar ( 16 jaar) dan verwijderen wij deze persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat wij gegevens hebben van een persoon van deze leeftijd of jonger, neem dan contact op met ons via : trimsalonjosiena@hotmail.com

Op deze manier kunnen wij dit onderzoeken en de gegevens en informatie verwijderen.

-Het verwijderen van gegevens

Indien u graag wilt dat uw gegevens worden verwijderd, zowel uw gegevens als de gegevens van uw dier, of indien u al langere tijd niet in de salon bent geweest, en wij hierdoor er van uit gaan dat u geen klant meer bent, worden deze gegevens verwijderd op de volgende manier:

De klantenkaart waar wij gebruik van maken wordt versnipperd.

De eventuele gastenboek berichten of de foto’s die u zelf heeft geplaatst dient u zelf te verwijderen, of u dient uitdrukkelijk voor het betreffende bericht verwijdering aan te vragen door middel van een schermkopie door te sturen naar trimsalonjosiena@hotmail.com. Met alleen het aangeven van het verwijderen van uw gegevens uit ons systeem worden alleen de klanten kaarten vernietigd.

Ook indien u zelf gegevens op onze Facebook pagina plaatst en u wilt deze verwijderd hebben, maar het lukt u zelf niet, dient u een schermkopie van het exacte bericht door te sturen naar: trimsalonjosiena@hotmail.com, wij nemen dit bericht in behandeling en zullen het bericht op onze pagina verwijderen.


10. Verboden om berichten, gegevens etc. te kopiëren vanaf de website: www.trimsalonjosiena.nl

Op onze website staan foto’s en berichten van klanten maar ook informatie van ons als salon. Alles wat op deze website staat vermeld is eigendom van Trimsalon Josiena en mag niet worden gekopieerd tenzij u schriftelijke toestemming heeft van de Trimsalon zelf.

Indien u probeert om tekst te kopiëren van onze site, komt er een melding in beeld dat dit niet is toegestaan. Indien u vermoed dat er tekst wordt gekopieerd, exact over wordt genomen, of informatie worden gebruikt zoals foto’s etc. dient u dit aan ons te melden. Dit is namelijk strafbaar omdat het eigendom is van Trimsalon Josiena. Wij zullen uw melding in behandeling nemen en naar noodzaak handelen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Deze privacy verklaring is eigendom van trimsalon Josiena en mag niet worden gekopieerd of worden overgenomen of vervormd in eigen woorden.

Indien wij meldingen en bewijs krijgen dat dit wel het geval is, bent u in overtreding en zullen wij handelen naar hoe het moet, u riskeert dan een boete. Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 30 januari 2022

Adres

Nieuwstraat 44,

9951 EJ, Winsum Gr

Telefoon

06 - 22 72 49 74

Tijden

Ma-vr: 9.00 - 17.00 uur

Zat-Zon: Gesloten

© Copyright 2022 - Trimsalon Josiena

bottom of page